rok 2009

Bal Karnawałowy – 26 stycznia 2009r. Spotkanie z przewodnikiem po Słowińskim Parku Narodowym w Filii nr 8 MBP – 3 lutego 2009r. Walentynki – 16 lutego 2009r. Śniadanie wielkanocne 8 kwietnia 2009r.  IX Marsz...