Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej
Polskiego Związku Niewidomych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
76-200 Słupsk
NIP: 526-0001909
____________________________

Dyrektor  Agnieszka Orzech
Telefon: +48 59 848 56 13
E-mail:    dyrektor@wtzslupsk.pzn.org.pl


Centrala: 
Telefon:  +48 59 840 03 31
Fax:         +48 59 848 56 12


Księgowość:
Telefon:   +48 59 848 56 15
E-mail:     ksiegowa@wtzslupsk.pzn.org.pl


Pracownia florystyczna / Pracownia włókienniczo-dziewiarska

Tel.:   59 848 56 14

Pracownia dekoratorsko-modelatorska

Tel.:   59 848 56 16

Pracownia  małej poligrafii

Tel.:   59 848 56 17

Pracownia techniczna

Tel.:  59 848 56 18

Pracownia plastyczna

Tel.:   59 848 56 20

Pracownia rękodzielnicza/Pracownia  porządkowo-remontowa

Tel.:  59 848 56 22

Psycholog / Tyflopedagog

Tel.:   59 848 56 19

Sala  rehabilitacyjna

Tel.:   59 848 56 21