Miesięczne Archiwum: listopad 2020

Psy przewodniki dla niewidomych

Polski Związek Niewidomych informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o psy przewodniki.PZN jest obecnie   partnerem w projekcie „budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.Liderem projektu jest...

Pomoc PFRON dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.Dotyczy to podobnie jak podczas wiosennej eskalacji epidemii koronawirusa dofinansowania uczestników czasowo zamkniętych warsztatów terapii...

Działalność WTZ zawieszona do odwołania

Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada br. w naszym regionie, podobnie jak w większości województw została zawieszona działalność placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Zarządzenie to dotyczy także wszystkich WTZ-ów, w tym Warsztatu Terapii...