WTZ PZN dla Ukrainy

Nasz Warsztat terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych włącza się aktywnie w pomoc dla walczącej Ukrainy. Dziś n.p. pracownia gospodarstwa domowego piekła ciastka na aukcję charytatywną. Pieniądze z tej aukcji zasilą fundusze pomocowe dla uchodźców...