kalendarium 2018

 • 20.12.2018 Wigilia i premiera Jasełek
 • 17.12.2018 Wystawa prac  w gmachu Starostwa Powiatu Ziemskiego  w Słupsku
 • 16.12.2018  pierwszy kiermasz  w Gminie Dębnica Kaszubska
 • 13.12.2018 kiermasz w Ratuszu
 • 6.12.2018 ”Mikołajki” w WTZ
 • 6.12.2018 kiermasz  w ZUS
 • 5.12.2018  Prelekcja o UE w Fili nr7 MBP
 • 29.11.2018 Bal Andrzejkowy
 • 16.11.2018 Uczestniczyliśmy w „Koncercie Pieśni i Piosenki Patriotycznej” z okazji stu lat niepodległości Polski w słupskim ratuszu. Wśród wykonawców występowali także reprezentanci WTZ PZN.
 • 15.11.2018 Oglądaliśmy premierę dramatu W. Szekspira „Burza” w Teatrze RONDO realizowanego przez osoby niepełnosprawne w ramach  projektu ”Teatralny pasjans 2018”
 • 1.11.2018 WTZ PZN ma nową Panią Dyrektor . Jest Nią Agnieszka Orzech, dotychczasowa psycholog i tyflopedagog naszego Warsztatu
 • 7.11.2018  Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji „Głośne czytanie” w Fili nr7 MBP 1 Słupsku
 • 26.10.2018 „Dzień Seniora” w ZUS z warsztatowym kiermaszem
 • 24.09.2018 Uczestniczymy w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  w Słupsku z przedstawieniem „Kopciuszek inaczej”
 • 2.09.20018 – 6.09.2018 Wycieczka do Wałcza z zakwaterowaniem w OPO  nad jeziorem
 • 28.08.2018 uczestniczymy w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Ustce. Zdobyliśmy …medale.
 • 14.07.2018 – 14.08.2018 Przerwa urlopowa.
 • 19.06.2018 Uczestniczymy w jednodniowej Pielgrzymce do Skrztusza
 • 15.06.2018 Grill w Leśnym Kocie .
 • 7.06.2018 Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Miechucinie
 • 4.06.2018 reprezentacja WTZ PZN uczestniczy „jarmarku osób Niepełnosprawnych” w Szczecinku
 • 24.05.2018  Inauguracja czteromiesięcznej  Wystawy Prac Osób Niepełnosprawnych „Ich Prace” w Fili nr 7 MBP.
 • 16.05.2018 Uczestniczymy w obchodach słupskiego Dnia Godności
 • 3.04.2018 Spotkanie wielkanocne w WTZ PZN
 • 26.03.2018 Kiermasz wielkanocny  ZUS
 • 12.02.2018  Walentynki w SCOPIS
 • 18.01.2018 „Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku – pod takim hasłem odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy VI Ogólnopolski Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „Damnickie Betlejki” , gdzie występował także   zespół teatralno-muzyczny WTZ PZN
 • 15.11.2018 Oglądaliśmy premierędramatu W. Szekspira „Burza” w Teatrze RONDO realizowanego przez osobyniepełnosprawne w ramach  projektu”Teatralny pasjans 2018”
 • 1.11.2018 WTZ PZN ma nową PaniąDyrektor . Jest Nią Agnieszka Orzech, dotychczasowa psycholog i tyflopedagognaszego Warsztatu
 • 7.11.2018  Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji„Głośne czytanie” w Fili nr7 MBP 1 Słupsku
 • 26.10.2018 „Dzień Seniora” w ZUS zwarsztatowym kiermaszem
 • 24.09.2018 Uczestniczymy w PrzeglądzieTwórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku z przedstawieniem „Kopciuszek inaczej”
 • 2.09.20018 – 6.09.2018 Wycieczka doWałcza z zakwaterowaniem w OPO  nad jeziorem
 • 28.08.2018 uczestniczymy wSpartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Ustce. Zdobyliśmy …medale.
 • 14.07.2018 – 14.08.2018 Przerwaurlopowa.
 • 19.06.2018 Uczestniczymy wjednodniowej Pielgrzymce do Skrztusza
 • 15.06.2018 Grill w Leśnym Kocie .
 • 7.06.2018 Spartakiada Osób Niepełnosprawnychw Miechucinie
 • 4.06.2018 reprezentacja WTZ PZNuczestniczy „jarmarku osób Niepełnosprawnych” w Szczecinku
 • 24.05.2018  Inauguracja czteromiesięcznej  Wystawy Prac Osób Niepełnosprawnych „IchPrace” w Fili nr 7 MBP.
 • 16.05.2018 Uczestniczymy w obchodachsłupskiego Dnia Godności
 • 3.04.2018 Spotkanie wielkanocne w WTZPZN
 • 26.03.2018 Kiermasz wielkanocny  ZUS
 • 12.02.2018  Walentynki w SCOPIS
 • 18.01.2018 „Kolędnicywędrownicy z gwiazdą na patyku – pod takim hasłem odbył się w SpecjalnymOśrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy VI OgólnopolskiPrzegląd Widowisk Bożonarodzeniowych „Damnickie Betlejki” , gdzie występowałtakże   zespół teatralno-muzyczny WTZ PZN