rok 2008

Podsumowanie Programu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych” – uroczysty koncert w Sali Kongresowej w Warszawie w dniu 12 lutego 2008 r. Koncert zorganizowano z okazji Światowego Dnia Chorego Walentynki w WTZ...