O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku został utworzony 20 października 1997 roku. Początkowo przeznaczony był dla 30 uczestników. Kilkakrotnie rozszerzał swoją działalność poprzez zwiększanie liczby uczestników.

Od dnia 15 listopada 2004 roku w tutejszej placówce przebywa 50 uczestników. Wśród uczestników są nie tylko osoby niewidome i niedowidzące, ale również z innymi dysfunkcjami.

Warsztat Terapii Zajęciowej znajduje się na terenie Spółdzielni Niewidomych im. M. Wagnera w Słupsku. Jednostka zajmuje dwa piętra budynku, który specjalnie był adoptowany dla WTZ-tu. Zniesione są tutaj wszystkie bariery architektoniczne. Komunikację pionową wspomaga winda z wbudowanym syntezatorem mowy, natomiast poziome ciągi komunikacyjne są zaopatrzone w specjalne barierki.

WTZ PZN Słupsk realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 roku, “w sprawie warsztatów terapii zajęciowej”  (Dz.Ustaw 63 poz. 587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku). Uczestnicy WTZ biorą udział w dziewięciu pracowniach. Pracownie: plastyczna, rękodzielnicza, florystyczna, porządkowo-remontowa, włókienniczo – dziewiarska, techniczna, poligraficzna, gospodarstwa domowego,  teatralno-modelatorska oraz sala rehabilitacji;  codziennie oferują szeroki wachlarz zajęć i różnorakich form rehabilitacji za pomocą arteterapii, ludoterapii,  muzykoterapii, kinezyterapii oraz silwoterapii.

Na koniec 2021 roku w placówce przebywały 23 kobiety, 27 mężczyzn. Przeciętna wieku to ok. 39 lat. Uczestnicy WTZ to mieszkańcy Słupska i okolic;  – powiat grodzki 29 osób, – powiat ziemski – 20 osób (z Ustki, Dębnicy Kaszubskiej,  Siemianic,  Krzywania); – jedna osoba  spoza powiatu (pow. bytowski). Potrzeby uczestników w zakresie codziennego dowozu osób z dysfunkcjami wzroku, narządu ruchu oraz z zaburzoną orientacją przestrzenną zabezpiecza warsztatowy mikrobus.

Zobacz film O NAS