Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej
Polskiego Związku Niewidomych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
76-200 Słupsk
NIP: 526-0001909
____________________________

Dyrektor  Agnieszka Orzech
Telefon: +48 59 848 56 13
E-mail:    dyrektor@wtzslupsk.pzn.org.pl


Centrala: 
Telefon:  +48 59 840 03 31
Fax:         +48 59 848 56 12


Księgowość:
Telefon:   +48 59 848 56 15
E-mail:     ksiegowa@wtzslupsk.pzn.org.pl